Muzeum / kursu / Id: 184

Świadectwo ukończenia kursu kroju i szycia w "Pierwszej Centralnej Szkole Kroju bez poprawek(?!) Eufemji Pilniakowskiej".

zbiory własne muzeum

Obiekt: Marszałkowska 111