Muzeum / obrachunkowa / Id: 185

Książka Obrachunkowa 6-tego Warszawskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego z roku 1912.

zbiory własne muzeum

Wstęp

"6-te Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe" to jedna z wielu istniejących w tym okresie kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Warunkiem przystąpienia do kasy było wpłacenie określonego wkładu, który nie mógł być łatwo wycofany (patrz "Wyciąg z Ustawy Towarzystwa"). Członek kasy mógł zaciągać pożyczki, których spłaty były jednak obłożone stosunkowo dużymi kosztami.
Wydaje się, że owe kasy pożyczkowo-oszczędnościowe były odpowiednikiem dzisiejszych instytucji "systemu argentyńskiego".


Przedstawiona książka należała do Witolda Fuchsa - Vice-Konsula USA w Warszawie.

Wypis ze statutu czyli "Ustawy Towarzystwa"

Strona z potwierdzeniami wkładów i dywident.

Strona z wpisami obrotów pienięznych z kasą

Powiększenie stempla