Muzeum / rachunek / Id: 193

Rachunek z Drukarni Gazety Codziennej dla JOX-cia Tadeusza Lubomirskiego z roku 1865.

zbiory własne muzeum

Wstęp

Przedstawiony dokument jest duplikatem rachunku z roku 1862 wystawionego dla Księcia JanaTadeusza Lubomirskiego za wydrukowanie i oprawienie 600 egzemplarzy tomu I i II książki o początku tytułu: "Uprzedzenie...". Prawdopodobnie wybuch Powstania Styczniowego i zaangażowanie Księcia w pracach Rządu Narodowego a następnie zesłanie do Niżnego Nowgorodu spowodowało, że rachunek został zapłacony dopiero po powrocie z zesłania.