Muzeum / dowód osobisty / Id: 194

Tymczasowy dowód osobisty z roku 1922.

zbiory własne muzeum

Dokument został wydany dla osoby mieszkajacej na stałe w Warszawie. Jednak miejscem wydania dowodu jest gmina, gdzie znajdowały się akta osobowe. Na podstawie takich tymczasowych dowodów wydawano później dowody stałe.

Ciekawostka