Muzeum / paszport / Id: 2

Paszport na wyjazd do Rosji wystawiony w Warszawie dnia 10.11.1894 r.

z archiwum rodzinnego JB

górna częśc dokumentu

dolna część dokumentu

przedziurkowane znaczki opłaty

fragment ogromnego, pięknego znaku wodnego przedstawiającego syrenkę i napis cyrylicą "Magistrat g. Warszawy"

Powiększenie stempli

Pieczatka Warszawskiej Kasy Miejskiej

Pieczątka Warszawskiego Ober-Policmajstra