Muzeum / czeladniczy / Id: 200

Dyplom czeladniczy wydany przez "Urząd Starszych Zgromadzenia Ślusarzy, Puszkarzy i Ostrogarzy w mieście stołecznym Warszawie" z roku 1925.

zbiory własne muzeum

Wstęp

W 1816 nakazano zmianę historycznej nazwy związków rzemieślniczych: "cech " na "zgromadzenie". Do pierwotnej nazwy powrócono dopiero w roku 1928 po uchwaleniu nowego prawa przemysłowego; wtedy też powstała, zrzeszająca różne cechy, Izba Rzemieślnicza.

Powiększenia

Tekst dyplomu

Detale grafiki

Syrenka

Stempel