Muzeum / świadectwo / Id: 202

Świadectwo "o postępach, pilności, uwadze i sprawowaniu" ucznia Szkoły inż. J. Grabowskiego z roku szkolnego 1917/18.

zbiory własne muzeum

Pierwsza strona

Druga strona

Trzecia strona

Czwarta strona