Muzeum / świadectwo / Id: 204

Świadectwo ukończenia I-szej Miejskiej Szkoły Rzemieślniczej im. M. Konarskiego z roku 1929.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Leszno 72

Wstęp

Szkoła została założona w roku 1885 i utrzymywana z zapisu testamentowego Michała Konarskiego i nazwana jego imieniem. Początkowo mieściła się na Nowym Mieście (4) a od 1890 we własnym budynku przy ul. Leszno (66,64) 72. Początkowo kształciła ślusarzy i stolarzy. W 1915 r przejęta przez Magistrat m. Warszawy i przekształcona w I Miejską Szkołę Rzemieśliniczą im. M. Konarskiego. Po 1918 roku składała się z 3 wydziałów: ślusarsko-mechanicznego, elektro-mechanicznego oraz samochodowo-lotniczego. Od 1934 wprowadzono także kursy rusznikarsko-puszkarskie. Szkoła odznaczała się wysokim poziomem nauczania, była jedną z najlepszych szkół zawodowych w kraju.

W czasie okupacji kontynuowano tajne nauczanie w różnych punktach Warszawy. W roku 1944 budynek szkoły uległ zniszczeniu.

Po drugiej wojnie światowej reaktywowana w 1945 roku jako I Miejska Szkoła Zawodowa Męska im. Michała Konarskiego w budynku przy ul. Reja 7. Od 1948 tradycje szkoły przejął Zespół Szkół im.M.Konarskiego w Warszawie przy ul. Okopowej 55a.

Na podstawie informacji z: „Encyklopedia Warszawy” PWN 1975 oraz strony internetowej Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie. Na stronie tej można również zapoznać się z sylwetką patrona szkoły.

Strona pierwsza

Powiększenia

Syrenka

Stempel

Strona druga

Powiększenie

Pieczątka