Muzeum / służbowa / Id: 206

Legitymacja służbowa pracownika Biura Sprzedaży Soli przy Ministerstwie Skarbu z roku 1926.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Ministerstwo Skarbu

Okładka

Środek legitymacji

Legitymacja jest skonstruowana w dość ciekawy sposób. Zdjęcie oraz dane osobowe umieszczone są na papierze wzmocnionym płótnem i przytwierdzone na stałe do okładki. Dane osobowe są złożone w "harmonijkę" i są niewidoczne po otwarciu legitymacji. Pozwalało to na identyfikację urzędnika bez ujawniania jego danych osobowych.

Dane osobowe zasłonięte

Dane osobowe odsłonięte

Powiększenia

Orzeł z okładki

Stempel