Muzeum / prawo jazdy / Id: 207

Prawo jazdy z ok. 1930 roku.

zbiory własne muzeum

Poniższe prawo jazdy (pozwolenie) zostało wydane przez Dyrekcję Robót Publicznych Komisarjatu Rządu m. st. Warszawy. Prawdopodobnie jest to tymczasowe prawo jazdy wydawane na czas określony dla bezrobotnego(?) zatrudnionego przy robotach publicznych . Kolor dokumentu (zielony) jest inny niż normalnych praw jazdy wydawanych w tym czasie (różowy) (patrz eksponat 158). Dokument nie ma daty wystawienia a jedynie datę ważności.

Okładka ochronna.

Powiększenie napisu