Muzeum / kwit / Id: 213

Kwit z "Bibljoteki Uniwersyteckiej w Warszawie" z lat 30 XX w.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Biblioteka Uniwersytecka

Kwit wydrukowany na kartonie w formacie charakterystycznym dla legitymacji.

Reklama na odwrocie