Muzeum / kwit / Id: 214

Kwit z zapłaconego podatku z roku 1820.

zbiory własne muzeum