Muzeum / firmowy / Id: 216

Pismo na papierze firmowym Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej z roku 1868.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Pałac Krasińskich

TRYBUNAŁ CYWILNY, powołany 1808 do sądzenia spraw cywilnych I instancji, których nie sądzono w sądach pokoju i sądzenia w II instancji odwołań od orzeczeń sądów pokoju, dla departamentu warszawskiego; początkowo złożony z prezesa, 6 sędziów i 3 asesorów, sądzących w kompletach 3-osobowych; przy Trybunale był konserwator hipoteki, tj. ksiąg rejestrujących nieruchomości i ich obciążenia hipoteczne; w czasach Królestwa Polskiego nazywany wojewódzkim Trybunałem Cywilnym zamiast departamentowym; mieści się w przebudowanej przez Ch. P. Aignera oficynie pałacu Krasińskich między pl. Krasińskich a ul. Świętojerską; przetrwał do reformy sądownictwa 1876.

Encyklopedia Warszawy, PWN 1975