Muzeum / firmowy / Id: 229

Pismo na firmówce Prezesa Banku Polskiego z roku 1929.

Obiekt: Bank Polski - Bielańska 10/12

Wstęp

"Ustawa z 11 stycznia 1924 r. "O naprawie skarbu państwa i reformie walutowej" wprowadzała nowy system pieniężny i powoływała do życia bank emisyjny. Bank Polski utworzono jako spółkę akcyjną, co zapewniało mu niezależność od rządu i skarbu. Ustawa likwidowała zarazem Polską Krajową Kasę Pożyczkową, która pełniła dotąd funkcje emisyjne. Jej aktywa przejął Bank Polski. Pierwszym jego prezesem został Stanisław Karpiński. 14 stycznia powołano Komitet Organizacyjny Banku Polskiego, a 26 stycznia rozpoczęły się zapisy na akcje. Wpłaty mogły się odbywać wyłącznie w walutach zagranicznych i złocie. 15 kwietnia na zebraniu założycielskim akcjonariuszy zawiązano spółkę akcyjną Bank Polski. Wybrano 12 członków Rady Banku i 3 ich zastępców oraz 5 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i 3 ich zastępców. 15 kwietnia ukazało się też obwieszczenie ministra skarbu ustalające datę rozpoczęcia czynności przez Bank Polski na 28 kwietnia 1924 roku. U notariusza przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie Józefa Zborowskiego w obecności ministra skarbu założono "Akcyjny Bank Emisyjny pod firmą Bank Polski ... celem regulowania obiegu pieniężnego i ułatwienia kredytu". 28 kwietnia odbyło się nabożeństwo w Katedrze, uroczystości kontynuowano następnie w gmachu banku przy ul. Bielańskiej, a zakończyło je wieczorne przyjęcie w Urzędzie Rady Ministrów..."


Informacja ze strony: NBP

Dokument podpisany przez pierwszego prezesa Banku Polskiego - Stanisława Karpińskiego.

Powiększenie stempla: