Muzeum / firmowy / Id: 235

Pismo na papierze firmowym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z roku 1925.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Siedziba TNW

TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE (TNW), towarzystwo naukowe ogólne działające od 1907; nawiązało do tradycji Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, jednak nie przejęło jego utylitarystycznego programu, dążąc przede wszystkim do podniesienia polskich badań naukowych do wysokiego poziomu światowego i do jak najwydatniejszego udziału polskich uczonych w światowym ruchu naukowym; składało się z 5 wydziałów: językoznawstwa i historii literatury; nauk historycznych, społecznych i filozoficznych; nauk matematyczno-fizycznych; nauk biologicznych; nauk technicznych oraz z 3 sekcji; nauk prawniczych i ekonomicznych; nauk lekarskich i nauk rolniczych. Bezpośrednim poprzednikiem TNW było nieoficjalnie działające od 1903 koło warszawskich członków krakowskiej
Akademii Umiejętności; począwszy od 1911 TNW zakładało naukowe placówki badawcze, które później przeważnie się z niego
wyodrębniły [...] od 1915 TNW dostarczało kadr UW i innym powstającym wówczas polskim instytucjom naukowym. W okresie
międzywojennym obok krakowskiej PAU było czołowym polskim towarzystwem naukowym. Siedzibami TNW były kolejno: gmach przy ul.
Kaliksta (ob. ul. Śniadeckich), Pałac Staszica. Podczas okupacji hitlerowskiej działało konspiracyjnie. 1952 rozwiązało się w związku z powstaniem Polskiej Akademii Nauk, przekazując jej cały swój dorobek.


Źródło: Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa; 1994

Powiększenie logo TNW