Muzeum / biblioteczna / Id: 237

Legitymacja "Centralnej Bibljoteki Wojskowej" z roku 1936.

zbiory własne muzeum