Muzeum / karta uczestnictwa / Id: 238

Karta uczestnictwa w Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Warszawskiego Ogólnopolskiego Związku Podoficerów Rezerwy RP z roku 1935.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Siedziba Okręgu Warszawskiego OZPR RP

Powiększenie stempla