Muzeum / legitymacja / Id: 241

Legitymacja Uczniowska Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. A. Kreczmara na rok szk. 1933/34.

zbiory własne muzeum

Powiąkszenia

Pieczątka

Znaczki