Muzeum / legitymacja / Id: 245

Legitymacja szkolna Prywatnego Gimnazjum Męskiego im. A. Kreczmara na rok szk. 1936/37.

zbiory własne muzeum

Legitymacja ma znacznie uproszczoną formę (dwustronny kartonik) w porównaniu z legitymacją z roku 1933.

Porównanie stempli

Stempel z roku 1936. Wewnątrz widoczna sucha pieczęć ministerstwa.

Stempel z legitymacji z roku 1933.