Muzeum / stowarzyszenia / Id: 247

Legitymacja Polskiego Związku Narciarskiego członkini Sekcji Narciarskiej Warszawskiego Klubu Wioślarek z roku 1930.

zbiory własne muzeum

Okładka

Kolejne strony

Powiększenie stempla