Muzeum / wyciąg / Id: 252

Wyciąg decyzyi Dyrekcyi Główney Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z roku 1839.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Podwale 15

TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Król. Pol., zał. 1825 w W-wie z inicjatywy F. Druckiego-Lubeckiego w celu udzielania kredytu dlugoterminowego, zabezpieczonego hipotecznie na majątkach ziemskich; udzielało pożyczek w listach zastawnych właścicielom dużych majątków rolnych mających uregulowaną hipotekę, a od końca XIX w. w niewielkich rozmiarach także mniejszym gospodarstwom; T.K.Z. prowadziło także działalność emisyjną w formie emisji listów zastawnych i obligacji; działało do 1939.


Źródło: Encyklopedia Warszawy PWN 1976

Pierwsza strona

Druga strona - góra

Druga strona - dół

Trzecia strona

Powiększenie stempla