Muzeum / list zastawny / Id: 253

List zastawny Towarzystwa Kredytowego Miasta Warszawy z roku 1927.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Czackiego 21

TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIASTA WARSZAWY, Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Warszawie, instytucja udzielająca kredytów

długoterminowych, opartych na zabezpieczeniu hipotecznym, założona w 1870 r.; członkami Towarzystwa byli właściciele

nieruchomości w W-wie mający uregulowaną hipotekę; udziełało ono im pożyczek wyłącznie w listach zastawnych, które miało

prawo emitować; w końcu pierwszego roku działania Towarzystwa pożyczkami obciążonych było 349 nieruchomości na sumę 4,1 mln

rb., a fundusz zasobowy Towarzystwa wynosił 183 tys. rb.; 1898 pożyczki na sumę 61,8 mln ciążyły na 3163 nieruchomościach, a

fundusz zasobowy wynosił 4,3 mln rb.; w okresie międzywojennym zmieniono zasady gromadzenia funduszów Towarzystwa,

pozostawiając bez zmian główne jego zadania (1938 w obiegu były listy zastawne na sumę 177,8 mln zł); Towarzystwo miało wpływ

na rozwój budownictwa mieszkaniowego, ale również na podwyżkę komornego; istniało do 1939.Źródło: Encyklopedia Warszawy PWN 1976


List zastawny – rodzaj obligacji emitowanej przez instytucję kredytową udzielającą pożyczek zabezpieczanych

hipotecznie. Wielkość tych pożyczek, zabezpieczonych hipoteką odpowiada wielkości emisji listów zastawnych. Jednocześnie

kwota spłaconych odsetek i rat pożyczek odpowiada wartości umarzanych listów zastawnych. Instytucja kredytowa (zazwyczaj

Towarzystwo Kredytowe Miejskie lub Ziemskie, ewentualnie Bank Państwowy) stanowi więc rodzaj pośrednika między nabywcą listu

zastawnego a pożyczkobiorcą. Listy zastawne miały zazwyczaj gwarancje Skarbu Państwa, gdyż posiadały doskonałe zabezpieczenie

udzielonego kredytu (wartość hipoteki przekraczała 2-3 razy wartość udzielonej pożyczki); jednocześnie były korzystniej

oprocentowane niż obligacje państwowe. Były więc chętnie kupowane i stanowiły dużą część obrotu Warszawskiej Giełdy

Pieniężnej.

Źródło: Wirtualne Muzeum Papierów

Wartościowych

Odwrotna strona

Karta z kuponami

Odwrotna strona

Powiększenie stempla