Muzeum / urzędnicza / Id: 255

Legitymacja urzędnicza Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z roku 1926

zbiory własne muzeum

Okładka z wytłoczonym orłem

Środek

Lewa strona okładki miała formę kieszonki z okienkiem, w której umeszczana była ostemplowana fotografia posiadacza legitymacji. Do prawej strony okładki przylepiona była złożona na pół kartka stanowiąca właściwą legitymację.

Druga strona

Trzecia strona

Powiększenie stempli

Stempel duży

i stempel mały kuratorium.