Muzeum / reklamowa / Id: 257

"Prospekt na Teatr Moliera tłumaczony przez Franciszka Kowalskiego" z roku 1827.

zbiory własne muzeum

Franciszek Kowalski (1799 -1862). Poeta, uczestnik powstania listopadowego, autor popularnych piosenek żołnierskich (1822 -1828), m.in. znanej Ułan na widecie i liryków powstańczych (Miecz i lutna... 1831 i in.); pozostawił Wspomnienia (t.1-2 1859) oraz przekłady - trawestacje utworów Moliera.

Źródło: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1965

Właśnie wydania ósmiu tomów, wspomnianych powyżej, tłumaczeń - trawestacji komedii Moliera dotyczy poniższy prospekt.