Muzeum / firmowy / Id: 258

Pismo Naczelnika Królestwa Polskiego feldmarszałka Fiodora Berga na papierze firmowym jego kancelarii z roku 1871.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

BERG TEODOR FRYDERYK WILHELM, ur. 27 V 1790 w Sagnitz (obecnie Tsirgulina, Estonia), zm. 18 I 1874 w Petersburgu, generał rosyjski, ostatni namiestnik carski w Królestwie Polskim. Uczestnik wojen z Turcją 1812-14 i 1828-29; 1831-43 był szefem rosyjskiego sztabu generalnego w Królestwie Polskim, 1863-74 namiestnikiem Królestwa Polskiego. Zapisał się bezwzględnym zgnieceniem powstania styczniowego; po upadku powstania popierał wprawdzie rusyfikację kraju, przeciwstawiał się jednak zbyt szybkiej likwidacji odrębności Królestwa Polskiego.

Źródło: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1968


Pismo jest adresowane do Tadeusza Księcia Lubomirskiego Przewodniczącego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

Pierwsza strona

Druga strona

Powiększenie podpisu Berga