Muzeum / firmowy / Id: 259

Pismo na firmówce Prezydenta Miasta Warszawy z roku 1870 podpisane przez ówczesnego prezydenta Kaliksta Witkowskiego.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Ratusz

WITKOWSKI KALIKST (1818?-1877 Karlsbad), gen. Sztabu Generalnego Wojsk Rosyjskich w Królestwie Polskim; 1863 przewodniczący stałej Komisji śledczej w więzieniu na Pawiaku, 16 IX 1863-1 X 1875 prezydent Warszawy; bezwzględny w ściąganiu nałożonej na mieszkańców Warszawy 1863 kontrybucji; 1867 wprowadził oświetlenie gazowe na Pradze, na podstawie umowy z Towarzystwem Gazowym Dessau; zorganizował 3 nowe targowiska; za wiernopoddaństwo władze carskie nazwały jego nazwiskiem plac (przed II wojną światową plac Kazimierza Wielkiego), a imieniem ulicę (ob. Śniadeckich).

Źródło: Encyklopedia Warszawy PWN 1976Pierwsza strona

Druga strona

Powiększenie podpisu prezydenta Witkowskiego