Muzeum / sucha / Id: 261

Sucha pieczęć kardynała Jana Aleksandra Lipskiego z lat 1737 - 1746.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Pałac Biskupów Krakowskich

Jan Aleksander Lipski herbu Grabie - "ur. 1690 r., kształcić się zaczął u Jezuitów w Kaliszu, dokończył nauk w Paryżu i Rzymie, proboszcz infułat Chocki, kanonik gnieźnieński i krakowski, następnie kantor gnieźnieński, proboszcz poznański, był też proboszczem miechowskim, opatem mogilskim, administrator opactwa świętokrzyskiego, podkanclerzy koronny 1721 - 1735 r., kanclerz orderu Orła Białego 1730 roku, biskup łucki 1731 r., biskup krakowski 1732 r., kardynał 1737 r., mianowany prymasem 17-go Grudnia 1738 roku, zrzekł się tej godności 7-go Stycznia 1739 r. i umarł biskupem krakowskim 20-go Lutego 1746 r. W 1743 r. otrzymał chorągiew hussarską po Czapskim. Gorliwy stronnik Sasów, koronował Augusta III-go, bardzo dobry mówca, przy tem pobożny, zacny, sprawiedliwy i dobroczynny".

Źródło: Adam Boniecki "Herbarz Polski" tom XIV Warszawa 1911

Biret kardynalski odebrał z rąk króla w katedrze św. Jana w Warszawie 5 października 1738 roku.
Jego nominalną siedzibą w Warszawie w latach 1732 - 1746 był pałac biskupów krakowskich na rogu ulic Miodowej i Senatorskiej.

Zniszczony dokument

Powiększenie pieczęci

Mimo, że dokument jest tak strasznie zniszczony, pieczęć ocalała! Jest w doskonałym stanie i bardzo czytelna!