Muzeum / moneta / Id: 27

Monety zaboru rosyjskiego z lat 1836-1840.

z archiwum rodzinnego BKJ

Monety zaboru rosyjskiego z lat 1836-40.

Po upadku Powstania Listopadowego władze carskie stopniowo likwidowały polski system monetarny i powiązały go z systemem monetarnym rosysjskim. W 1834 roku wprowadzono nową stopę rosyjską opartą na walucie rublowej i kopiejkowej likwidując dotyczczasową jednostkę wagową - grzywnę kolońską i wprowadzając na jej miejsce funt rosysjski ważący 409,5 g. Wprowadzono też srebrne monety dwujęzyczne z napisem rosyjsko-polskim. Orzeł polski został usunięty z piersi orła rosyjskiego i umieszczony na prawym jego skrzydle. W Mennicy Warszawskiej bito: w miedzi - grosze i trojaki, w bilonie pięcio- i dziesięciogroszówki, w srebrze 1zl czyli 15 kopiejek, 2 zl czy 30 kopiejek, 5 zl czyli 3/4 rubla , 10 zl czyli 1 1/2 rubla oraz w zlocie 20 zl czyli 3 ruble. Na wszystkich monetach bitych w Warszawie widnieje znak MW (moneta warszawska lub jak uważają inni Mennica Warszawska). Część monet z polskimi napisami zwłaszcza złotówka były bite w Petersburgu i oznaczane inicjalami kierowników tamtejszej mennicy

Awers i

rewers grosza z roku 1839.

Awers i

rewers trojaka z 1840 roku.

Awers i

rewers 10 groszy z roku 1840.

Złotówka wybita w mennicy Petersburskiej

Inicjał cyrylicą N.G. - Mikołaj Graczow - kierownik Mennicy peterspurskiej w latach 1832-1841.

Awers i

rewers 15 kopiejek czyli 1 zł

Awers i

rewers 30 kopiejek czyli 2 złotych z 1839 roku.