Muzeum / świadectwo / Id: 270

Świadectwo z 2-giego Warszawskiego Gimnazjum Żeńskiego z roku 1907.

zbiory własne muzeum

Pierwsza strona

Druga strona

Powiększenie stempla