Muzeum / książeczka / Id: 280

Książeczka stanu służby wojskowej z roku 1933.

zbiory własne muzeum

Właścicielem książeczki był Mieczysław Zygmunt Kudelski (1899 - 1943)- porucznik rezerwy artylerii WP. Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej odznaczony Krzyżem Walecznych. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku.

"Po bitwie pod Kockiem dostał się 6 października do niewoli niemieckiej, ale 11 listopada zbiegł z obozu jenieckiego w Radomiu.
W konspiracji zapewne już od listopada 1939 w SZP-ZWZ. Szczegółowy przebieg jego służby w konspiracji jest trudny do odtworzenia. M.in. był współorganizatorem utworzonej w maju 1942 Organizacji Akcji Specjalnych - "OSA", która w lutym 1943 stała się jednym z Oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu K-dy Gł. AK. W następnym miesiącu zmieniono jej kryptonim na "Kosa 30". Kudelski pod pseudonimem "Wiktor" był II zastępcą komendanta "Osy"-"Kosy" płk Józefa Szajewskiego "Philipsa" [zazwyczaj pisze się o nim jako o szefie sztabu "Kosy", ale w ewidencji Kedywu formalna nazwa jego funkcji brzmiała właśnie tak: II zastępca komendanta].Po aresztowaniu ponad 50 żołnierzy "Kosy" 6 czerwca 1943 w kościele św. Aleksandra, usiłował odtworzyć oddział, ale 12 lipca tego roku został sam ujęty podczas spotkania ze Stanisławem Jasterem "Helem" przy rogu Nowogrodzkiej i Kruczej.
Wkrótce po aresztowaniu został zamordowany w siedzibie Gestapo w al. Szucha 25."Sprawa zdrady, która doprowadziła do aresztowania żołnierzy "Kosy" jak i uznanie Stanisława Jestera "Hela" za zdrajcę nie jest do końca wyjaśniona.Dokładny życiorys Mieczysława Kudelskiego oraz informacje o "Kosie" i sprawie aresztowanie jego żołnierzy można przeczytać na stronie WHATFOR lub w książce Tomasza Strzembosza "Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944" PWN, 1983.

Okładka

Pierwsza strona

Następnych dwanaście stron numerowanych od II do XIII zawiera "Pouczenie" dla posiadacza książeczki. Strony te prezentujemy na końcu."Przynależność do P.K.U"

Dane osobowe

Stopień wojskowy...

Odznaczenia

Awanse w rezerwie..

Ćwiczenia w rezerwie...

Zgłoszenie się do służby wojskowej w razie mobilizacji...

Zagadkowy wpis

Dane adresowe

Schowek na Kartę Mobilizacyjną

Pouczenie

"Pouczenie" znajduje się na początku książeczki