Muzeum / powiadomienie / Id: 284

Powiadomienie o przyjęciu do służby w Policji Państwowej wystawione przez Komendanta P.P. w m. st. Warszawie z roku 1927.

zbiory własne muzeum