Muzeum / paszport / Id: 29

Paszport z roku 1936 wydany przez Starostę Grodzkiego Południowo-Warszawskiego.

z archiwum rodzinnego BJ

Okładka i kolejne strony dokumentu

wyrwane zdjęcie uszkodziło niestety dwie strony dokumentu

lewa strona uszkodzona; na prawej widoczne wznowienie ważności paszportu w konsulacie w Paryżu

kolejne wznowienie paszportu m.in. w Londynie; na prawej poświadczenie uzyskanej zapomogi w polskim konsulacie w Paryżu a poniżej potwierdzenie zwrotu pożyczki.

Wizy uzyskane w konsulatach w Warszawie

Wizy: belgijska i brytyjska

tranzytowa wiza belgijska z 1936 roku

wiza pobytowa brytyjska z 1937 roku

Wizy francuskie

pobytowa z 1936 r.

tranzytowa z 1937 r.

Wizy niemieckie

tranzytowa z 1936 r.

tranzytowa z 1937 roku. Stempel już z hitlerowską gapą.