Muzeum / świadectwo / Id: 30

Świadectwo dojrzałości z roku 1931.

z archiwum domowego JB

Powiększenie stempla