Muzeum / przykrywka / Id: 301

Przykrywka z fabryki "Technika Gorzelnicza S.A. w Warszawie".

ze zbiorów Roberta M.

Obiekt: Królewska 8