Muzeum / akt urodzenia / Id: 31

Odpis aktu urodzenia z roku 1925 z "dowodów ślubnych" parafii Św. Aleksandra.

z archiwum rodzinnego KJ

Obiekt: kościoł Św. Aleksandra

Dokument jest o tyle ciekawy, że jest to de facto odpis odpisu aktu urodzenia dołączonego do aktu małżeństwa zawartego w parafii Św. Aleksandra w 1905 roku. Dlatego znajdował się w "dowodach ślubnych" parafii, jak napisano na poświadczeniu zgodności z oryginałem podpisanym przez zarządzającego Archiwum Aktów Stanu Cywilnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prawdopodobnie księgi parafialne znajdowały się w 1925 roku w tym archiwum.


Górna części pierwszej strony dokumentu

Poświadczenie zgodności

Powiększenie stempli