Muzeum / miesięczny / Id: 310

Bilet miesięczny na jedną linię tramwajową z roku 1937.

zbiory własne muzeum

Bilet miesięczny składał się z dwóch części:
- karty z danymi osobowymi i zdjęciem
- karty z informacją o rodzaju biletu i miesiącem, na który został wykupiony.
Obie części były umieszczone w plombowanej ramce (patrz eksponat).

Karta z informacją o rodzaju biletu

Karta z danymi osobowymi

Powiększenie suchej pieczęci