Muzeum / kursu / Id: 317

Świadectwo ukończenia kursu maszynopisanie w Szkole Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego "Pacyfic" z roku 1929.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Al. Jerozolimskie 25