Muzeum / legitymacja / Id: 321

Legitymacja Obrońcy Warszawy z 19 września 1939.

pamiątka rodzinna Adama Koźmińskiego.

Wstęp:

Dowództwo Odcinka "Warszawa-Zachód" utworzono 10 IX 1939 i powierzono płk. dypl. Marianowi Porwitowi. Jak wskazuje nazwa, obejmowało ono wszystkie wojska, zgrupowane na lewym brzegu Wisły.

360. pułk piechoty był zaś jednostką sformowaną w Warszawie z nadwyżek rezerwistów i ochotników w pierwszym tygodniu września. Pułk posiadał dwóch dowódców - ppłk Witalis Chmura poległ na Polu Chwały 12 IX, zaś ppłk dypl. Kazimierz Galiński, ranny w walce, zmarł w szpitalu 26 IX.

Nazwisko dowódcy 9. kompanii tego pułku niestety nie jest znane. Kompania ta wchodziła w skład III batalionu pod dowództwem mjr Wacława Niedzielskiego. Batalion przez cały czas walk o Warszawę pozostawał w odwodzie Odcinka "Zachód" i skoncentrowany był na drugiej linii obronnej, w rejonie od Raszyńskiej po Marszałkowską, wzdłuż Alej Jerozolimskich, na południe od nich. Dowództwo batalionu kwaterowało w Banku Rolnym (Nowogrodzka 50). Batalion nie wziął udziału w walce jako całość. Interesująca nas tutaj 9. kompania skierowana została na front dopiero ostatniej nocy, 26/27 IX, obejmując tymczasowo rejon Czystego, zwolniony przez II/40. pp i tam zastała ją kapitulacja miasta.

Przygotował Szymon Kucharski