Muzeum / kolejowy / Id: 35

Bilet kolejowy III klasy z dnia 25 maja 1919 roku.

z archiwum domowego JB

Obiekt: Dworzec Wiedeński

Klasyczny przykład dokumentu okresu przejściowego. Blankiet jeszcze z czasów okupacji niemieckiej ale pieczątka już polska ze skrótem P.K.P. - Polskie Koleje Państwowe, które zastały utworzone po 11 listopada 1918 roku.