Muzeum / pieczątka / Id: 352

Pieczątka - faksymile podpisu.

ze zbiorów Roberta M.

Lustrzane odbicie