Muzeum / metalowa / Id: 373

Tłok suchej pieczęci "Gimnazjum Koedukacyjnego z rosyjskim językiem nauczania Jana Gołubowskiego".

ze zbiorów Pawła Stala

Tłok służył do wytłaczania suchej pieczęci na legitymacjach i dokumentach.