Muzeum / gumowa / Id: 375

Pieczątka Wydziału Weterynarii Uniwersytetu J. Piłsudskiego w Warszawie.

ze zbiorów Pawła Stala