Muzeum / żeton / Id: 382

Żeton z apteki F.Karpińskiego sprzed 1916 roku.

ze zbiorów Pawła Stala