Muzeum / żeton / Id: 388

Żeton z zakładów naprawy taboru Dworca Wschodniego z okresu okupacji.

ze zbiorów Pawła Stala