Muzeum / paszport / Id: 4

Paszport wystawiony 01.05.1929 r. przez Starostwo Grodzkie Warszawa-Południe

z archiwum rodzinnego WB

Okładka sztywna

Okładka miękka

Koleje strony paszportu

Wizy:

wiza pobytowa serbsko-horwacko-słowenska

tranzytowe: austriacka i czechosłowacka