Muzeum / świadectwo / Id: 405

Zaświadczenie szkolne (świadectwo) ukończenia klasy I z roku szkolnego 1938/39.

nadesłane przez p. Jerzego Berłowskiego

Powiększenie stempla