Muzeum / skrzynka elektryczna / Id: 414

Skrzynka elektryczna Elektrowni Miejskiej w Wilnie z "Zakładów Elektrycznych S. Kleiman w Warszawie".

zdjęcie przysłał pan Zbigniew Kapała.

Skrzynki z zakładów Kleimana można również znaleźć we Lwowie.