Muzeum / karta rozpoznawcza / Id: 422

Karta rozpoznawcza (Kennkarte) z roku 1942.

od pana Roberta Brugiera

Powiększenia

Prawdopodobnie propagandowa pieczatka podziemia: SS = trupia czaszka.

Powiększenie stempla Urzędu Meldunkowego Gminy Blizne