Muzeum / wezwanie / Id: 423

Wezwanie po odbiór karty rozpoznawczej (Kennkarte) z roku 1943.

od pana Roberta Brugiera

Wezwanie po odbiór Kennkarte prezentowanej jako eksponat nr 422.