Muzeum / karta rozpoznawcza / Id: 429

Karta rozpoznawcza (Kennkarte) Marii Hłasko z roku 1943.

od pana Andrzeja Czyżewskiego, siostrzeńca Marii Hłasko

Obiekt: al. 3 Maja 2/4/6

Kenkarta Marii Hłasko (z domu Rosiak), matki wybitnego pisarza Marka Hłaski, wystawiona w dniu 28 lipca 1943.

Na stronie poświadczającej miejsce zamieszkania znajdują się następujące adresy:
- w dniu wystawiania dokumentu: al. 3 Maja 2,
- od 7 października 1943: Ogrodowa 26,
- od 29 października 1943: Ciepła 10,
- od 13 listopada 1944: Częstochowa, Deutschordenstr 84 (czyli obecna ul. Sobieskiego).

Powyższe adresy są także adresami zamieszkania 10-letniego Marka Hłaski.